Læs om Lyngby Optimisterne | Optimist Danseklubben | Jørgen & Karla Storch's Optimistfond

Jørgen & Karla Storch's Optimistfond


Sofia Osmani, borgmester i LTK

Alexandra Storch

Daniel Storch

Lasse Guldsborg

Bente Guldsborg, formand


Fondsbestyrelsen kan kontaktes via e-mail: info@lyngbyoptimisterne.dk

Optimistfondens bestyrelse:

Fondens formål

Fonden blev oprettet den 14. maj 1980 på Jørgen Storch's 60 års fødselsdag.  Formålet for fonden er, at uddele årlige legater til musiklivet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Der uddeles beløb til kunstnere, kor og orkestre omkring den 14. maj.


Ansøgning om fondsmidler

Der kan ansøges om tilskud fra fonden - se  under linket 'legatuddelinger'.

Jørgen Storch

(14. maj 1920 - 10. november 2014)

Jørgen Storch tog initiativet til Lyngby Optimisterne i foråret 1975, og i maj måned blev foreningen en realitet.


Det første optimistråd bestod af Jørgen Storch, Karla Storch, Arne Linderholm, Kai Aage Ørnskov, Jørgen Gregersen og Bent Friis Alsinger. Sidstnævnte skrev teksten til Optimist-sangen, hvortil musikken blev komponeret af Jørgen Storch.


Alle optimistaftener blev indledt med denne sang, der består af et a-vers med et aktuelt emne efterfulgt af samme omkvæd, som alle sang med på.


Klik på billederne for at forstørre disse.

Optimist-sangen

Der var tema-aftener i form af "På hat med optimisterne", "Som i de go'e gamle dage", "Alsang", "Tyroler-aften" etc., og de musikalke indslag og publikums påklædning var tilpasset festligheden. Og tilslutningen var stor, på en "klassisk optimist aften" kom ca. 500 publikummer og på de store aftener ca. 1.000.


Mange år blev der afholdt Lucia aften, hvor publikum stemte om, hvem der skulle have titlen som "Frk. Lucia". Den kendte tegner Annie Lippert tegnede en meget charmerende Lucia pige, der blev benyttet i denne forbindelse.


Alle optimistaftener var baseret på, at publikum deltog, og fra scenen fik forsangerne Ole Lauersen og Paul Petersen alle i salen til at synge med på de kendte melodier.


Lyngby Optimisternes succes skyldes først og fremmest publikums deltagelse og engagement - og så naturligvis de optrædende og musikken. Orkesteret blev ledet af Peter Rohde, og var en swingtet med Jørgen Storch ved flyglet, sidstnævnte sammensatte også aftenens program. Af optrædende kunstnere kan nævnes Annie Birgit Garde, Manja Mourier, Jørgen "Gamle" Hansen, Tove Reinau, Bakkens Syngepiger, Nancy Cannon, Elisabeth Chaanhing, John Venning, tryllekunstneren Paul Arland, Carl-Erik Sørensen - og så alle de amatører (eller semi professionelle), der fik mulighed for at optræde "på stor scene" foran et engageret publikum.


Optimisternes Danseklub

Optimisternes Danseklub blev etableret i 1980 af Karla Storch.

Der var straks stor tilgang af danseglade og med Les Lanciers og American Square Dance som hoveddansene, var der en lang række festlige og flotte danseaftener under Karla Storch's instruktion.

Optimisternes Danseklub leverede bl.a. dansere til det populære TV-show med Otto Leisner kaldet Hopla. Inden udsendelserne blev der øvet flittigt i hjemmet på Abildgårdsvej, i det hele taget var forberedelserne til alle arrangementer meget seriøse, da der altid skulle præsteres godt. Der er mange kunstnere, der igennem årene er taget under "kærlig men bestemt" behandling af Jørgen Storch - altid med et smil på læben og i en optimistisk ånd.

Der var altid mange dansere på gulvet disse danseaftenener, og alle var klædt flot og festligt på.


I løbet af aftenen var der danseopvisning af amatørdansere og professionelle dansere bl.a.  Anne-Margrethe og Hans Henrik Laxholm.

Jørgen Storch oplevede at blive

lauerbærkranset to gange i sit liv.

Første gang for sit utrættelige arbejde med Lyngby Optimisterne den 7. december 1977, hvorfra billedet stammer, og igen i 1984 som årets danske revykomponist.


Han modtog også æresbevisninger fra Kongelig Mayestaits Acteurs og Lyngby Rotary klub.

Læs mere her om Jørgen Storch.


I 2003 modtog han Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturpris.


Jørgen Storch drev sammen med hustruen Karla Storch storvaskeriet Bleggaarden, som der kan læses mere om her.


Æret være deres minde.


Lyngby Optimisterne

Fra starten i 1975 og frem til det sidste arrangement den 11. maj 2001 (Punktum Finale). Der blev der afholdt ca. 8-10 arangementer hvert år i henholsvis Lindegården, i Lyngby Storcenter Centersal, i Virum Hallen, i Lyngby Station Stadionhal og i Bakkens Cirkustelt. Nogle af programmerne for disse arrangementer kan ses på denne hjemmeside under Lyngby Optimist Optrædender og Optimist Danseklubben.

Copyright © All Rights Reserved - Persondataforordningen, vil du vide mere så skriv til os via kontaktsiden. Tryk her